Feng Shui Para Cures için Çin Paraları Nasıl Seçilir

Çin paraları feng shui para tedavileri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün satın alabileceğiniz paralar, eski Çin'de kullanılan para birimlerinin kopyalarıdır. Çin paraları çok farklı sembollere sahip olabilir ve farklı kombinasyonlarda birleştirilebilir. Paranın enerjilerini, iyi şanslar ve bolluğu yaşamınıza getirmek için paraları kullanmanın birçok farklı yolu da vardır.

Kişisel Bir Seçim

Paranızdaki iyi feng shui için, para ve bolluktan bahseden sembolleri kullanmak her zaman en iyisidir.

Hangi enerjinin para enerjisini hayatınıza çekmenize yardımcı olacağına karar vermek size kalmıştır. Pek çok popüler Çin parası tedavisinden birini seçebilir veya bolluk enerjisini sizin için taşıyan daha modern bir sembole gidebilirsiniz. Kendinize gerçekten para ve bolluktan bahsettiği şeyle açık olun. Belirli bir feng shui tedavisine olan bağlantınız ne kadar güçlü olursa, bu tedavi sizin için belirli bir enerjiyi etkisiz hale getirir.

Feng Shui Para Cures olarak kullanılan Çin Paraları

Geleneksel olarak feng shui para tedavileri olarak kullanılan Çin paraları, merkezde bir kare delikli yuvarlak madeni paralardır. Yuvarlak şekli cenneti temsil ederken, kare ise Dünya'yı temsil eder. Herhangi bir Çin mahallesinde (yaşadığınız yere yakın biri varsa) veya yerel Çin pazarında veya birçok çevrimiçi feng shui perakendecisinden satın alabilirsiniz. Sikkeler genellikle bronz, pirinç veya bakırdan yapılır ve genellikle iki yüzeyden oluşur: yıpranmış, antika veya parlak altın kaplama.

Her Çin madalyonun kendine özgü anlamları olan iki yüzü vardır. Bir tarafı (genellikle dört karakterli) Yang veya aktif tarafı temsil ettiği düşünülür. Diğer taraf (genellikle iki karakterle) Yin veya alıcı taraftır. Geleneksel olarak, çeşitli feng shui para tedavilerindeki Çin paraları, Yang tarafına bakacak şekilde yerleştirildi.

Paralı Gruplamalar

Feng shui kürleri olarak kullanıldığında, Çin sikkeleri çoğunlukla kırmızı iplik veya kurdele ile birbirine bağlanır. Genellikle, feng shui para tedavilerinin bu muskalarını düz bir sıraya veya çiçek desenine bağlanmış 3, 6 veya 9 jetonla bulabilirsiniz. Çoğu zaman, tasarımın içine dahil edilmiş kırmızı veya altın ipek içinde en az bir mistik düğüm olacaktır. Üçlü gruplar, Trinity'nin enerjisini farklı şekillerde ifade eder:

Belirli Para Sembolleri

Antik tarihin uzun yıllar yüzlerce farklı Çin sikke vardır. Burada ortak sikke sembollerinden ve anlamları birkaçı: